سخنی با شما بسیجیان

چند سخن با شما بسیجیان دارم!

بسیجی
این حرف ها درد دل چند
 
سالۀ من است و حال آن
 
 
 
ها را بر کاغذ

 
 می آورم تا برایتان تجربه
 
ای باشد و آن این است
 
که ملت ما به شما به
 
چشم راهنما و معلم و
 
 
انسانی با شخصیت و با
 
 
تجربه نگاه می کنند،
 
 
دوست دارند با شما
 
صحبت و معاشرت کنند و
 
از شما چیزهایی یاد
 
 
بگیرند. آن ها در کوچه و بازار و محله و سرکار شما را زیر نظر دارند و اگر
 
 
از شما خدای نکرده اشتباهی ببینند تمام بچه ها و به پای مکتب می
 
 
گذارند و هر چند این طور نباید باشد و ناآگاه هستند که این طور می
 
 
نگرند و اگر چنین باشد آن ها از بسیج و مکتب اسلامی زده می شوند
 
 
و دیگر به طرف انقلاب نمی آیند و برای دیگران نیز بازگو می کنند و هر
 
 
چقدر هم بر گوش هایشان ذکر خیر بخوانید دیگر بر آن ها اثر نمی
 
 
گذارند. همین طور است در مورد افرادی که به بسیج راه می یابند. آن
 
 
ها می آیند تا چیز یاد بگیرند و به اسلام خدمت کنند و مفید باشند اما
 
 
مانند شاگردان کلاس اول هستند که از معلم درس می گیرند و از دانش
 
 
آموزان کلاس اول نمی توان توقع داشت که به سؤالات کلاسی بالاتر
 
 
جواب دهد، پس ما نباید از ایشان توقع زیادی داشته باشیم چون زده
 
 
می شوند و از بسیج بیرون می روند و در آخر یا نمی آیند یا به جمع زیان
 
 
کاران می پیوندند. من این وصیت را با شما دارم که همیشه سعی کنید
 
 
الگو باشید و جذب کننده نه دفع کننده./

 

شهادت نامه

شهیدعلی مراد اجاق


/ 1 نظر / 19 بازدید
yahosein5

سلام وبلاگ جالب و خوبی دارید خوشحال میشم به من هم سر بزنید قلب های حسینی (ع) سرداران خاموش یا علی (ع) خداحافظ